Právne upozornenie a podmienky užívania webu

Autorské práva

Vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok "www.potravinarskavazelina.eu" je podnikateľ Roman Marks – ROMACO (ďalej len "Prevádzkovateľ"), IČO: 46468935, DIČ: CZ6109010149, so sídlom Dvořákova 668, 509 01 Nová Paka, Česká republika, zapísaný do živnostenského registra ČR. V súlade so zák. č. 121/2000 Zb. (Autorský zákon ČR) je Prevádzkovateľ ako jediný, pokiaľ k tomu sám neurčí príslušnej osoby, oprávnený uplatňovať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa aj ostatných užívateľov sa pre používanie týchto www stránok riadi tu uvedenými pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na každú osobu, ktorá tieto stránky navštívi (ďalej len "Užívateľ").

Celý obsah tejto internetovej prezentácie je chránený podľa autorského zákona, zákona o ochranných známkach a podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka o nekalej súťaži. Texty, výtvarné, fotografické a iné diela tu sa nachádzajúce sú chránené každé zvlášť aj v celku vrátane ich usporiadania, a bez preukázateľného súhlasu Prevádzkovateľa je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Niektoré komponenty môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité pri občianskoprávnom a trestnom konaní proti neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa tiež dištancuje od obsahu stránok cudzích webov, prepojených pomocou odkazov z jeho prezentácie. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za ich zabezpečenie a ochranu osobných údajov Užívateľa.

Súbory cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky ukladané na pevný disk počítača Užívateľa. Tieto webové stránky používajú cookies pre jednoduchšie prehliadanie webu a pomáhajú nám ku skvalitneniu obsahu a ponúk. Používaním našich stránok Užívateľ súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači / zariadení.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že pomocou cookies nesleduje osobné údaje Používateľa, ani nepoužíva cookies k účely reklamy, mailových ponúk ani iných, ktoré si sám Užívateľ nevyžiadal. Tieto cookies majú len technickú povahu, ktorá slúži k správnej funkčnosti www stránok Prevádzkovateľa. Web tiež používa službu Matomo (Piwik) - tieto cookies sú využité len pre generovanie anonymných štatistík návštevnosti stránok (neukladajú citlivé ani osobné dáta).

Nastavenie použitie cookies si môže každý Užívateľ zmeniť v nástrojoch konfigurácie svojho internetového prehliadača. Pokiaľ si Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť plne využiť niektoré funkcie týchto stránok a ich obsah sa nemusí zobrazovať korektne. Prevádzkovateľ teda odporúča nechať súbory cookies z jeho stránok ukladať, neblokovať je.

Ochrana osobných údajov - zásady a podmienky

Osobné údaje (dlhšie len OU) Užívateľa sú chránené v súlade s Obecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a zákonom č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách.

Na týchto www stránkach nie je registračný proces ani zákaznícke rozhranie, neukladajú sa žiadne zákaznícke dáta ani osobné údaje.

Prevádzkovateľ (Správca OU) zároveň ale prehlasuje, že OU už zo svojej podstaty považuje za dôležité a dôverné informácie a podľa toho k nim pristupuje a chráni ich (podľa zásad a podmienok uvedených tu: Ochrana OU - eshop ROMACO) v maximálnej možnej miere a svojich technických možnostiach a nikomu tretiemu je nepredáva (neobchoduje s nimi). Ďalej tiež to, že nezbiera a neuchováva citlivé osobné údaje (údaje o rasovom alebo etnickom pôvodu, politické názory, náboženské alebo filozofické vyznania, členstvo v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a pod.). Rovnako tak to, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EU (v prípade, že by to tak bolo nevyhnutné v rámci určitej zmluvy / objednávky, vždy iba s výslovným súhlasom zákazníka).

Podľa príslušných zákonov a nariadení, vyššie uvedených, môže tiež Užívateľ uplatniť svoje práva na vymazanie, zabudnutie či pre oznámenie akým spôsobom je s jeho OU zaobchádza a na aké účely.

Webové formuláre - spracovanie OU

V súlade s Obecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane osobných údajov (GDPR), a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a zákonom č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, prijíma Užívateľ odoslaním objednávkových a lebo kontaktných formulárov, ktoré na tomto webe vyplnil, spôsob spracovania osobných údajov, konkrétne, aby Prevádzkovateľ spracovával, ním vo formulári poskytnuté, osobné údaje za účelom priame ponuky dopytovaného tovaru / služieb alebo autorizované odpovede na jeho dotaz a ďalej tým prehlasuje, že si je plne vedomý toho, že takéto poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné (o svojej vlastné vôli). Spracovanie týchto OU môže mať tiež charakter bežného plnenia zmluvy či oprávneného záujmu a nemusia k tomu byť vyžadovaný zvláštny oddelený súhlas (ten je nutný iba v prípade záujmu o odber noviniek či iného spracovania OU bez právneho / oprávneného titulu). Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že tieto údaje použije len pre potreby a účely, na ktoré sa vyplnený formulár viaže a k tomu, čo si v ňom sám Užívateľ vyžiadal alebo odsúhlasil.

Podmienky správanie Užívateľov

Pri používaní tohto webu Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto www stránok, nesmie tieto stránky využívať k záškodným akciám alebo sa snažiť o preniknutie do verejne neprístupných miest prezentácie. Akékoľvek použitie týchto www stránok musí Užívateľ vykonávať tak, aby nedošlo k protiprávnemu jednaniu alebo k porušeniu zákonov Slovenskej republiky (prípadne Českej republiky).

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť Užívateľovi s používaním týchto www stránok. Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s využívaním tejto prezentácie, budú prejednávané miestnym príslušným súdom Slovenskej republiky (alebo Českej republiky) a v súlade s jej zákonmi.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sú postavené s cieľom dosiahnuť maximálnu prístupnosť obsahu i všetkých svojich funkčných prvkov pre Užívateľa, ktorý na jeho web pristupujú.

Prezentácia je vytvorená pomocou HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocou kaskádových štýlov CSS. Stránky sú navrhnuté pre štandardné internetové prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a ďalšie, ktoré podporujú webové štandardy. V neštandardných prehliadačoch nemôže prevádzkovateľ zaručiť správnosť zobrazenia a chovania celej prezentácie.

↑  hore